V Korytech 3155 / 23, Praha 10, 106 00
272 656 216, 602 858 713
info@tisk-samolepek.cz

Expres výroba samolepek

Expres výroba samolepek

Expres tisk samolepek

Tisk samolepek expres

Díky efektivnímu přístupu k objednávkám můžeme nabídnout tisk samolepek expres. Náš přístup se po letech praxe zefektivnil a umožňuje velmi rychlý výrobní proces. Naší přidanou hodnotou je možnost výroby v řádu hodin. Samotný proces rozdělujeme na tyto fáze: Poptávka – Kalkulace – Výroba – Předání. Praxe je taková, že pokud jsou vyřešeny první dvě fáze, tak můžeme po dohodě garantovat výrobu a následné předání v řádu hodin. Nejčastější, největší komplikace a zdržení jsou fáze Poptávka a Kalkulace, které spolu úzce souvisí. U fáze Poptávka se jedná o komplikace související s chybně, nebo neúplně zaslaným zadáním. Doporučujeme našim zákazníkům věnovat zvýšenou pozornost při komunikaci.

Obsah poptávky pro výrobu expres

Ideální poptávka musí obsahovat základní informace: Plánovaný účel samolepek, velkost jednotlivých samolepek, počet kusů a případně počet variant. Zní to jednoduše, ale z praxe víme, že informace jsou často neúplné. Následné pátrání po doplnění je velké časové zdržení. Pokud je to možné doporučujeme k poptávce připojit grafické podklady.

Kalkulace v řádu minut

Kalkulace se snažíme zasílal co nejrychleji, záleží na aktuální vytíženosti. Reagujeme na všechny poptávky, není potřeba kalkulace urgovat. Každá kalkulace obsahuje kompletní specifikace finálního provedení a je napsána co nejsrozumitelněji i pro laika. V případě, že specifikaci nerozumíte doporučujeme požádat a vysvětlení, bude zasláno doplňující vysvětlení. Pro zahájení výroby je potřeba kalkulaci schválit a zaslat zjednodušenou objednávku, například: Kalkulaci schvaluji a závazně objednávám …

Tisk expres

Výroba je provedena v rychlém časovém sledu a to bez zbytečného zdržení. Z praxe víme, že na každá maličkost hraje roli. Všem předvídatelným faktorům, které mají vliv na případné zdržení se snažíme předcházet.

Předání hotové objednávky

Naším cílem je dodržení slíbeného termínu, který je svědomitě posouzen při zhotovení kalkulace. Mezi referencemi si můžete ověřit, že nám na spokojenosti zákazníka záleží. Předání, převzetí probíhá na adrese naší provozovny s možností parkování u vchodovým dveří do budovy.